oFERTA

 • diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna oraz wczesna interwencja,
 • terapia ręki,
 • TUS – trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • terapia dysleksji,
 • terapia miofunkcjonalna,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna),
 • AAC,
 • terapia afazji dorosłych, dziecięcej i ORM            (opóźnionego rozwoju mowy),
 • konsultacje niemowląt, terapia karmienia i rozszerzania diety (ocena funkcjonalna m.in. z oceną jakości wędzidełek jamy ustnej),
 • przygotowanie pacjentów do leczenia ortodontycznego,
 • elekstrostymulacja jamy ustnej i twarzy.