NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Wicher-Kril
-----

LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

właścicielka NEUROSENSUS

Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na kierunku Pedagogika specjalna z logopedią, terapią pedagogiczną i glottodydaktyką oraz Uniwersytet Gdański na kierunku Neurologopedia.

Aktualnie jestem studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

Moim największym zainteresowaniem naukowym jest ankyloglosja (ograniczenie ruchomości języka spowodowane jego krótkim wędzidełkiem) i jej wpływ na jakość wymowy (dyslalia ankyloglosyjna) oraz m.in. problemy w karmieniu piersią i powstawanie wad zgryzu.

Opublikowałam dwa artykuły naukowe związane z tematem ankyloglosji: Wędzidełko języka jako kontrowersyjny problem w logopedycznej refleksji z perspektywy studentki logopedii (Biuletyn Logopedyczny 2016/2017) oraz Dlaczego warto leczyć ankyloglosję? Z perspektywy własnych doświadczeń w logopedycznej terapii dyslalii ankyloglosyjnej (Forum Logopedyczne 2019).

Wybrane kursy i szkolenia:

FTM Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska

Terapia miofunkcjonalna I i II, mgr Aleksandra Rosińska

Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, dr hab. Barbara Ostapiuk

Praca z dzieckiem z „Opóźnionym Rozwojem Mowy”, mgr Małgorzata Ignaczewska-Choruży

Elektrostymulacja w logopedii, mgr Ewa Wojewoda

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej cz. I i II, mgr Katarzyna Gromelska

Trener TUS, mgr Hanna Szyszkowska

Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się, mgr Ewa Grzelak

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – praca z osobami z autyzmem, afazją, apraksją, mgr Ewa Grzelak

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji, dr Magdalena Grycan

Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i leczenie, mgr Dominika Kębłowska

Zaburzenia sensoryczne u niemowląt i dzieci do 4 roku życia, mgr Bogna Stępień-Błachowiak

Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii i neonatologii, mgr Aneta Szczepańska-Rybak

Ocena rozwoju niemowlaka oczami lekarza i fizjoterapeuty, dr n.med. Iwona Szymkuć-Bukowska, mgr Joanna Sebastian

Terapia czaszkowo-krzyżowa (2-letnia szkoła CRANIO-SACRAL Biodynamic), mgr Justyna Sadowska

 

NOWOŚĆ! 

MFS – leczenie zaburzeń funkcjonalnych jamy ustnej systemem MFS (ortodoncja funkcjonalna)

 

Magdalena Czerwińska

-----

pSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ukończyłam UG na kierunku psychologia ze spec. psychoseksuologia oraz przygotowanie pedagogiczne, które dało mu uprawnienia do pracy z dziećmi. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych doskonalących w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów. Od 2021 roku zbieram doświadczenie w pracy z najmłodszymi w placówkach nauczania przedszkolnego, szkołach podstawowych oraz fundacjach. Jestem także nauczycielem wspomagającym dla uczniów w spektrum autyzmu oraz trenerem TUS. Zwolenniczka dialogu bez przemocy oraz pracy z dzieckiem z wykorzystaniem teorii uczenia się. 

Wybrane kursy i szkolenia: 

Szkolenie z zakresu Edukacji Włączającej

Terapia behawioralna I, II i III stopnia 

SZKOLENIE TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNEJ

SZKOLENIE NVC

Weronika Tryk
--------

NEUROLOGOPEDA

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąć rozwinąć swoje umiejętności oraz poszerzyć wiedzę rozpoczęłam specjalizację neurologopedyczną.

W Centrum Terapii Neurosensus obejmuję opieką głównie pacjentów z dyslalią (wadami wymowy,  ORM oraz przygotowuje dzieci i dorosłych do leczenia ortodontycznego. 

Współpracuję również z przedszkolami i żłobkami na terenie Gdańska.

Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należy praca z pacjentami z ankyloglosją (skróceniem wędzidełka języka) oraz prowadzenie terapii miofunkcjonalnej.

W swojej pracy najbardziej cenię sobie kreatywność oraz możliwość ciągłego rozwoju. Lubię podróże, spacery oraz aktywnie spędzać czas.

Wybrane kursy i szkolenia:

Fizjologopedia

Trener TUS, mgr Hanna Szyszkowska

Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prowadzący, dr hab. Barbara Ostapiuk

Terapia miofunkcjonala, mgr Aleksandra Rosińska

Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się, mgr Ewa Grzelak

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, prof. Danuta Pluta-WojciechowskaKinga Koziełło
-------

nEUROLOGOPEDA

Jestem absolwentką międzyuczelnianego kierunku Logopedia, który powstał dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 roku ukończyłam studia magisterskie o specjalności Neurologopedycznej oraz Wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Zajmuję się terapią zaburzeń mowy, profilaktyką logopedyczną, prowadzę również przesiewowe badania logopedyczne. Swoje doświadczenie zdobywam poprzez współpracę z wieloma punktami przedszkolnymi na terenie Gdańska.

Wybrane kursy i szkolenia:

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prof. Zdzisława Orłowska-Popek

Terapia miofunkcjonalna, mgr Aleksandra Rosińska

Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się, mgr Ewa Grzelak

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska

Maja Piotrowska
-----

NEUROLOGOPEDA

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Gdański. Od kilku lat pracuję z najmłodszymi w placówkach terapeutycznych na terenie Trójmiasta – Ośrodek Wczesnej Interwencji, przedszkola i żłobki. 

W CTNeurosensus pracuję z pacjentami z dyslalią (wadami wymowy) oraz przygotowuje dzieci i dorosłych do leczenia ortodontycznego. 

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia miofunkcjonala, mgr Aleksandra Rosińska

FTM Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska

Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się, mgr Ewa Grzelak

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska