NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Wicher-Kril
-----

LOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

właścicielka NEUROSENSUS

Ukończyłam Uniwersytet Szczeciński na kierunku Pedagogika specjalna z logopedią, terapią pedagogiczną i glottodydaktyką oraz Uniwersytet Gdański na kierunku Neurologopedia.

Aktualnie jestem studentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim.

Moim największym zainteresowaniem naukowym jest ankyloglosja (skrócenie wędzidełka języka) i jej wpływ na jakość wymowy oraz m.in. problemy w karmieniu piersią.

Opublikowałam dwa artykuły naukowe związane z tematem ankyloglosji: Wędzidełko języka jako kontrowersyjny problem w logopedycznej refleksji z perspektywy studentki logopedii (Biuletyn Logopedyczny 2016/2017) oraz Dlaczego warto leczyć ankyloglosję? Z perspektywy własnych doświadczeń w logopedycznej terapii dyslalii ankyloglosyjnej (Forum Logopedyczne 2019).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Terapia czaszkowo-krzyżowa I-VII,
 • Praca z dzieckiem z ORM,
 • AAC – wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, 
 • Terapia miofunkcjonalna I i II,
 • Elektrostymulacja w logopedii,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej cz. I i II,
 • Trener TUS
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, 
 • Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się
 • Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prowadzący:       dr hab. Barbara Ostapiuk

Wiktoria Jabłońska
-----

lOGOPEDA

PEDAGOG SPECJALNY

NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI

Od 2016 roku związana jestem z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie najpierw ukończyłam Pedagogikę wczesnej edukacji z logopedią, a później Pedagogikę specjalną z surdopedagogiką. W 2020 roku rozpoczęłam specjalizację z Neurologopedii.

Grupą, z którą pracuję, są najmłodsi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W kręgu moich zainteresowań znajduje się przede wszystkim wspieranie rozwoju mowy i komunikacji dziecka. Jestem zwolenniczką przekonania, że komunikacja jest kluczem do wyrażania swoich potrzeb i swojej osobowości, dlatego w terapii opóźnionego rozwoju mowy, w terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z niepełnosprawnościami chętnie wprowadzam AAC – komunikację wspomagającą i alternatywną, szytą na miarę potrzeb i możliwości danego użytkownika języka i jego rodziny.

Zajmuję się także terapią dyslalii (wad wymowy). Stawiam w niej przede wszystkim na terapię przyczynową, czyli dociekanie i podejmowanie prób eliminowania przyczyn nieprawidłowości.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Poziom I i II,   prowadzący: Monika Jerzyk,
 • Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prowadzący:       dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Terapia miofunkcjonala 

Weronika Tryk
--------

NEUROLOGOPEDA

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąć rozwinąć swoje umiejętności oraz poszerzyć wiedzę rozpoczęłam specjalizację neurologopedyczną.

W Centrum Terapii Neurosensus obejmuję opieką głównie pacjentów z dyslalią (wadami wymowy,  ORM oraz przygotowuje dzieci i dorosłych do leczenia ortodontycznego. 

Współpracuję również z przedszkolami i żłobkami na terenie Gdańska.

Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należy praca z pacjentami z ankyloglosją (skróceniem wędzidełka języka) oraz prowadzenie terapii miofunkcjonalnej.

W swojej pracy najbardziej cenię sobie kreatywność oraz możliwość ciągłego rozwoju. Lubię podróże, spacery oraz aktywnie spędzać czas.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Fizjologopedia,
 • Trener TUS,
 • Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prowadzący:               dr hab. Barbara Ostapiuk
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, 
 • Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się
 • Terapia miofunkcjonalaKinga Koziełło
-------

nEUROLOGOPEDA

Jestem absolwentką międzyuczelnianego kierunku Logopedia, który powstał dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 roku ukończyłam studia magisterskie o specjalności Neurologopedycznej oraz Wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Zajmuję się terapią zaburzeń mowy, profilaktyką logopedyczną, prowadzę również przesiewowe badania logopedyczne. Swoje doświadczenie zdobywam poprzez współpracę z wieloma punktami przedszkolnymi na terenie Gdańska.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, 
 • Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się
 • Terapia miofunkcjonala

Maja Piotrowska
-----

lOGOPEDA

Studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Gdański. Od kilku lat pracuję z najmłodszymi w placówkach terapeutycznych na terenie Trójmiasta – Ośrodek Wczesnej Interwencji, przedszkola i żłobki. 

W CTNeurosensus pracuję z pacjentami z dyslalią (wadami wymowy) oraz przygotowuje dzieci i dorosłych do leczenia ortodontycznego. 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF, 
 • Terapia apraksji, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia się
 • Terapia miofunkcjonalna